Sing and learn English 2

Här lär vi oss om olika frukter, hälsningsfraser, fortskaffningsmedel, namn på rummen i huset, olika möbler i rummet, djur på bondgården, fråga vad man heter och hur gammal man är.

I Sing and learn English 2 finns de här sångerna:

A yellow banana
Bodysong
Hello, hello
How old are you
I can do a lot of things
I like to go by aeroplane
In my garden I hear birds
My house
My room
The farm
What´s your name?

Tillbaka till Sångskatten