Om oss

  • Vilka som byggt webbplatsen Jag heter Kristina Skafvenstedt och är klasslärare i 2A på Svandammsskolan. Vi påbörjade den här bloggen i början av ettan. Jag har arbetat som lågstadielärare i 40 år! Under de senaste sex åren har jag arbetat med Att skriva sig till läsning – enligt Tragetonmetoden i mina klasser. Vi har använt Ipads och skrivit långa texter. Vi har även använt mycket sång och musik i undervisningen. Flera forskningsrapporter har visat att just sång och musicerande gör att hjärnan blir mer mottaglig för all form av inlärning.
  • Webbplatsens syfte och mottagare Mitt syfte med den här webbplatsen är att få visa och publicera elevernas arbeten och arbetsområden så att barnens föräldrar blir mer insatta i hur och med vad vi arbetar på lektionerna. Syftet är även att öka läs- och skrivintresset, använda modern teknik i skolarbetet samt visa musikens och sångens koppling till läs- och skrivinlärningen men även till engelska- och matteinlärningen.
  • Den pedagogiska kopplingen I läroplanens syfte för ämnet Sv står att eleverna ska utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift och centralt innehåll för år 1-3 är Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel kan stödja presentationer, Språkets struktur. I syftestexten för Mu står att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer och centralt innehåll för år 1-3 är Sång och spel i olika former : unison sång, kanon växelsång samt ensemblespel. I läroplanens syfte för En står att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. Centralt innehåll för år 1-3 är Tydligt talad engelska och texter från olika medier, Sånger, ramsor, dikter och sagor, Olika former av enkla samtal och dialoger. Songbeaten kombinerar syfte och centralt innehåll i sv, en och mu genom att använda sång och musik för att utveckla elevernas förmåga att läsa, skriva och förstå talad engelska.
  • Upphovsrätt Jag kommer mest att använda bilder på elevernas arbeten och fotografier och filmer som jag själv tagit. När jag tar bilder från nätet hämtar jag dem från sidor med gratis bilder. Jag har fått lov av målsmän att lägga ut bilder på deras barn på hemsidan. Bild och filmer på barnen och deras arbete får inte kopieras. Däremot får ni ta del av mina sångtexter. De flesta sånger som finns på sidan har jag skrivit text och musik till och min man Kenth Skafvenstedt har gjort arrangemangen och bakgrundsmusiken. I klassen har vi talat om hur andras material får användas på nätet.
  • Motivering till varför bidraget borde få pris Vi är en år 2 med 27 elever som använder Ipads i undervisningen. Vi uppdaterar bloggen kontinuerligt och eleverna själva samt deras föräldrar kan följa skolarbetet och elevernas utveckling under läsåret. Vi hoppas även att andra elever och lärare läser våra inlägg och får inspiration till hur man kan nå kunskap med moderna metoder och med sång och musik.
  • Träna gärna hjärnan med sång och musik!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *