Matematik del 2

Här lär vi oss att addition och subtraktion hör ihop, om mönster, division, omkrets och area, symmetri, matteord och enkla ekvationer.
I Matematik del 2 finns de här sångerna:

Addition och subtraktion hör ihop
Mönster
Om man delar får man delar
Omkretsen är runt om
Sidor, hörn och kanter
Symmetrivisan
Term plus term är lika med summa
Vi räknar med tior
X-ett hemligt tal