Forskning om sång och musik

Det är alltid trevligt när forskningen är på min sida! Sång, musik och rörelse är viktigt för inlärningen!

 

Forskarna är eniga: Barn behöver musik

Låt barnen spela musik, sjunga, dansa och ha kul så blir de smarta. Hjärnan är lat och måste ha roligt för att utvecklas. Barndomen är  synnerligen viktig att ta vara på.

Av: Ann-Marie schröder  Foto: Shutterstock

Forskningen är enig. Barn som lär sig spela instrument tidigt får det lättare både i skolan och i livet.

Det har skett en våldsam utveckling rent tekniskt kring hur hjärnan fungerar. Man tror inte längre, utan vet och kan tydligt avläsa hur yttre stimulans påverkar hjärnan. Barn som lär sig spela ett instrument tidigt har lättare för språk och matematik. Även för annan inlärning.

Stora mängder forskning världen över visar entydigt att kulturell stimulans är viktig för hjärnans utveckling.
– I det lilla barnets hjärna är alla dörrar öppna. En femåring kan lära sig hur många språk som helst. Senare avtar inlärningsförmågan. Förmågor barnet inte lärt sig tillräckligt väl kan brytas ned redan i tonåren. När barnet spelar ett instrument retas hjärnans nervceller och det uppstår en slags kommunikation mellan hjärncellerna. Ju oftare och längre tid barnet spelar bildas muskelminnen i hjärnan. En upplevelse barnet får i samband med en enda musikstund ligger kvar i hjärnan och gör det lättare att ta till sig kunskap senare, exempelvis på mattelektionen, säger Gunnar Bjursell, forskare och professor i molekylärbiologi.

Därför har föräldrar nästan en skyldighet att lära sitt barn något instrument. För den skull behöver inte barnet bli världsberömd pianist, violinist eller kompositör. Men det får redskap att klara livet bättre, hela livet. Det är inte heller så dumt att barnen lär sig flera språk före 8-10 årsåldern. Forskning visar att flerspråkiga barn ofta är smartare.

Miljön påverkar också hjärnan. Lugn och ro och kärleksfulla föräldrar ökar stresståligheten. Konditionsträning och olika utmaningar är bra för arbetsminnet. Långvarig stress är dåligt för hjärnan. Intellektuell aktivitet stimulerar hjärnan och leder till ett längre och friskare liv.  Det är också klarlagt att grunden för hjärnans långsiktiga utveckling läggs tidigt. Därför är barndomen särskilt viktig att ta vara på. Musik är inte något konstigt som vi får eller lär oss. Det är en förmåga vi föds med precis som förmågan att lära språk och matematik. Musiken har starkt inflytande på hjärnans utveckling, från dag noll och egentligen ännu tidigare. Amerikanska forskning visar också att tidig musikundervisning stärker barnets förmåga att lyssna och förfinar hörseln.

Allt, precis allt som man lär sig tidigt sitter kvar. Därför anser Bjursell att samhället tänker fel som lägger stora resurser på Komvux. Tron att barn som halkat efter i skolan lätt ska kunna ta igen missad kunskap senare i livet håller inte. Ju äldre desto svårare att lära nytt.

”Musik är bättre för hälsan än idrott”
PUBLICERAD 01.11.2013

Musik stimulerar hela hjärnan, visar forskningen

Musik är hjärnans bästa vän – den öppnar upp igenslammade nervbanor och gör en beredd att ta emot andra utmaningar. Det säger vetenskapsjournalisten och musikredaktören Minna Lindgren som härom kvällen föreläste i Vasa.

Föreläsningens rubrik ”Musik är bättre för hälsan än idrott” är inte menad som en provokation. Den har bas i neurologisk forskning, säger Lindgren.

– Under de senaste 15-20 åren har man i Jyväskylä och Helsingfors undersökt vad som händer i hjärnan då man spelar eller sjunger. Därifrån kan man allvarligt säga att musik är mycket mera hälsosam än idrott, säger hon.

Hjärnan är uppdelad i olika delar som sköter om olika saker: språk, känslor och så vidare. Men musiken, den aktiverar hela hjärnan.

– Forskarna vet inte varför, men de har kunnat påvisa det, tack vare modern teknologi.

Musiken är något av en universalmedicin

Musik har visat sig vara effektiv mot många åkommor, säger Minna Lindgren.
– Om man har smärtor så hjälper musiken, om man är deprimerad så piggar musiken upp, om man har svårt att somna eller är för sömnig så hjälper musiken!

Det gäller ändå att välja rätt sorts musik efter situationen. Vid den forskning som har utförts är det ändå inte musiken som varit det centrala, utan patienterna har fått välja sin egen favoritmusik. Det är inte fråga om musikforskning, utan hjärnforskning.

– Vid försök på djur har det visat sig att klassisk musik innehåller mer information än populärmusik och de mätbara effekterna blir starkare. Då man i USA undersökte möss så reagerade de allra bäst på Verdis opera La Traviata!

Mer musik i skolan!

Minna Lindgren efterlyser mera musik i skolan. 15 minuter musik i början av dagen skulle öpna upp hjärnans nervbanor.

– Det hjälper koncentrationen, att orka sitta ner hela dagen, att lyssna och förstå, och det är bra för finmotoriken och abstrakt gestaltning.

Undersökningar har visat att musikers hjärnor skiljer sig från ”vanliga” människors: främre delen, som styr empati och koncentration är större. Där finns kontroll, abstrakt tänkande och planering – sånt är lättare för musiker.

– Nu ska man bara inte tänka att musiker är intelligenta, utan på vad musiken och möjligheten att spela ett instrument kan göra för ett barn.

Ett barns hjärna utvecklas och växer och att då ”gympa” hjärnan med musik hjälper barnet att utvecklas. Och det gäller inte här att drilla fram nya underbarn, en ny Mozart.

– Det räcker väl att spela blockflöjt, säger Minna Lindgren.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *