Håll Sverige rent

Över hela Sverige pågår städning av naturen. Det är Håll Sverige rent som håller i projektet. Eleverna i Nynäshamns skolor har städat i närmiljön runt sin arbetsplats. Vi i 2A och 2 B städade i Estö lekpark, på Estö fotbollsplan samt i skateparken. Vi fick ihop ca 27 kilo skräp. I klassrummet reflekterade vi över all nedskräpning och kom med uppmaningar om hur man borde bete sig i naturen!

Läs mer