Håll Sverige rent

Över hela Sverige pågår städning av naturen. Det är Håll Sverige rent som håller i projektet. Eleverna i Nynäshamns skolor har städat i närmiljön runt sin arbetsplats. Vi i 2A och 2 B städade i Estö lekpark, på Estö fotbollsplan samt i skateparken. Vi fick ihop ca 27 kilo skräp. I klassrummet reflekterade vi över all nedskräpning och kom med uppmaningar om hur man borde bete sig i naturen!

Läs mer

Grupparbete om planeterna

Vi arbetade i grupper med tre eller fyra elever. De skulle skriva fakta om sin planet, hämta en bild på internet, lägga in en bild i sin text i pages, göra en rubrik och sedan limma fast på ett svart papper. Samarbetet fungerade utmärkt! Varför? frågade jag. Vi kom överens, vi hjälpte varandra, vi gjorde det vi var bra på – var några av svaren!